Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is opgesteld, om inzichtelijk te maken op welke privacy de bezoekers van Schrijfstel.nl kunnen rekenen. Ik – Stella Marie Boogaard – erken hiermee dat jouw privacy belangrijk is en ik wil daarom transparant zijn in de stappen die ik heb ondernomen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring leg ik uit welke informatie ik ontvang, hoe ik het bescherm en met welke doeleinden deze informatie wordt ingezet. Deze site zal in de toekomst onderdeel uitmaken van mijn onderneming Schrijfstel (met een nader te bepalen KVK-nummer) en de persoonlijke gegevens van klanten / opdrachtgevers en bezoekers van deze website worden zorgvuldig door mij behandeld en beschermd. Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle producten (zoals Schrijfstel.nl), diensten en activiteiten vanuit de onderneming Schrijfstel.

Ik, Stella Marie Boogaard namens onderneming Schrijfstel, ben verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Via mailto:info@schrijfstel.nl kan er contact met mij worden opgenomen indien er vragen zijn omtrent deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan altijd worden gewijzigd, daarom is het raadzaam deze verklaring regelmatig te raadplegen indien nodig. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 februari 2020.

Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die door deze website Schrijfstel.nl kunnen worden verzameld, worden zelf aan mij (Stella Marie Boogaard) door de bezoeker verstrekt. Denk aan het communiceren van een vraagstelling via het contactformulier. Ook kan de bezoeker een vraag stellen door te mailen naar info.schrijfstel@gmail.com. De gegevens die door deze activiteiten worden verkregen, zijn de naam, e-mailadres en het IP-adres van de bezoeker. De website verzamelt de naam, het e-mailadres en het IP-adres van de bezoeker met het doel om interactie te creëren, waardoor anderen vooruitgeholpen kunnen worden met inspirerende en informatieve content die aansluit op de wensen van de gebruiker. In de praktijk blijkt dat deze gegevens zelden tot niet worden gebruikt. Daarom worden deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart. Google bewaart deze persoonsgegevens maximaal 26 maanden, via social media (Facebook en Instagram) is deze periode maximaal 2 jaar.

Doel van verwerken persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden verzameld, hebben als doel om de website te optimaliseren en deze te bevorderen in gebruiksgemak. Ook kunnen er door Schrijfstel persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door jouw gekozen diensten of informatie te leveren. Wanneer je een betaalde dienst of product hebt afgenomen, worden persoonsgegevens verzameld om te offreren en te factureren. De persoonsgegevens die door Schrijfstel.nl worden verzameld, worden voornamelijk ingezet om de website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren. Deze gegevens worden verzameld door Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik, als eigenaar van Schrijfstel.nl, heb hier geen invloed op en geef Google geen toestemming om via Schrijfstel.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gevoelige gegevens
Schrijfstel.nl heeft absoluut niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of hun voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op door te mailen naar info@schrijfstel.nl zodat ik deze informatie zo snel mogelijk kan verwijderen.

Webhosting
Ik heb als webhosting gekozen voor Argeweb. Persoonsgegevens die je ten behoeve van mijn website aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Argeweb heeft toegang tot jouw gegevens om mijn website (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Argeweb is op basis van de overeenkomst die ik met hen heb gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden bovendien regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Email 
Schrijfstel.nl maakt voor reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google’s Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en mijn gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Google heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Websites en diensten van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites en diensten van derden die met deze website Schrijfstel.nl zijn verbonden. Denk aan diensten van bedrijven zoals Argeweb (de webhosting). Schrijfstel heeft geen inzicht in en is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden. Neem voor de zekerheid daarom ook een kijkje bij het privacybeleid op deze websites van derden, omdat deze websites wellicht op een andere manier omgaan met persoonsgegevens. Schrijfstel is niet aansprakelijk met betrekking tot de wijze waarop deze persoonsgegevens op websites van derden worden verzameld en beschermd.

Bescherming
Schrijfstel vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en vertrouwelijke manier worden beschermd. Daarom zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Mijn website Schrijfstel.nl is onderdeel van mijn onderneming Schrijfstel en je kunt de site alleen bezoeken via een beveiligde HTTPS-link. Schrijfstel.nl maakt gebruik van het betrouwbare SSL Certificaat. SSL staat voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens indienen door te mailen naar info@schrijfstel.nl zodat ik zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek kan reageren en inspelen. 

Sluit Menu